Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Profil działalności

Zadania wykonywane przez PODGiK

 

  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  2. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania. 
  3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. 
  4. Udostępnianie danych z zasobu. 
  5. Wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych. 
  6. Kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych pod względem ich jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. 
  7. Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób. 
  8. Ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb wykonania prac wynikających z tej oceny. 
  9. Sprzedaż kopii z map ewidencyjnych i mapy zasadniczej oraz innych informacji z zasobu instytucjom i osobom fizycznym, które mają w tym interes prawny.
  10. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.